Nieuws

Op 17 maart 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Goed bestuur

Een tijdje geleden stelde raadslid Pertra Jeurissen een vraag hoeveel verwijlinteresten de stad Maaseik de afgelopen legislatuur heeft moeten betalen. Verwijlinteresten zijn een contractuele rente die men verschuldigd is wanneer een overeenkomst te laat wordt betaald. Het is een soort van boete die …

Op 17 maart 2017, over deze onderwerpen: Goed bestuur

Verschillende besluiten van de raad van december vorig jaar worden geschorst. Voorzitter Creemers krijgt nog eens apart een tik voor zijn slechte houding als gemeenteraadsvoorzitter. Aan het begin van de zitting van 19 december eind vorig jaar meldde de fractieleider van de N-VA, Guido Geusen, na …

Op 21 februari 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Lokale economie

Het is een oud zeer in de stad, veel inwoners vinden dat de belastingen te hoog zijn. De gemeenteraad is bevoegd voor het goedkeuren van de gemeentelijke belastingen en retributies. Met vijf zetels in de gemeenteraad is  de N-VA  dan ook betrokken bij het goed- of afkeuren, en we verzekeren u, als …