Nieuws

Op 17 april 2018

 …

Op 11 april 2018, over deze onderwerpen: Goed bestuur

De GECORO, gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, is een adviesraad die is samengesteld uit burgers-experten. Er zetelen ook politici in. De raad dient om de stad een wettelijk verplicht advies te geven zoals over Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, Structuurplannen, en …

Op 11 april 2018, over deze onderwerpen: Lokale economie

N-VA Maaseik is momenteel druk bezig met een aantal werkgroepen om ons lokaal verkiezingsprogramma voor te bereiden. Een belangrijk punt dat ter sprake kwam bij de werkgroep Lokale Economie, was de leegstand en het verval van de commerciële binnenstad van Maaseik. We maakten een analyse van de …